Holum IL

Historikk

Historikk

Historikk

Spede glimt fra idrettslagets første år.

Av Helge Wiig

 

Holum Idrettslag ble stiftet 2. desember 1936. Det sier protokollen, men egentlig begynte det nok noe tidligere, og da som endel av aktivitetene i Holum Ungdomslag. De første tegn på et selvstendig lag finner vi allerede i 1932. I idrettslagets arkiv finner vi en regnskapsbok som gir en pekepinn på aktiviteten dette året. Det ble bl.a. kjøpt inn kule,spyd og diskos til en samlet verdi av kr. 30,-. Det er også holdt stevner, for det er kjøpt inn endel pokaler. Noe underlig virker det at en av de største utgiftspostene  er kjøp av tauverk for kr. 8,50. Det blir opplyst at det er til inndeling av ungdomshuset  Varde i tre bokseringer. Noen spreke unggutter gjorde nemlig forsøk på å starte bokseklubb i Holum.

Regnskapsboka fikk kort levetid. Allerede i 1933 er regnskapene avsluttet for godt, og beholdningen kr. 7,73 ble gitt til 17. mai komiteen for å kjøpe premier til barn.

Av annen aktivitet i trettiårene kan nevnes de årlige gymnastikkkursene på Varde. Instruktørene var unge spreke karer som lærerne Guttorm Spetland, Einar Brunvatne og Lars Lohne, offiserene F. og S. Lindland og noe senere Tobias Høyland.

Fart i sakene ble det først på slutten av året  1936. Da var det at 26 unge menn en mørk desemberkveld kom sammen, og stiftet Holum Idrettslag. Styret bestod av Kristen Stoveland, Ludvig Lie, Lars Lohne, Stian Holmesland, Leiv A. Møll, Olaf Hommen og Osmund Møll. Revisorer var Syvert Holbek og Gunnar Nøding.

Det ble vedtatt å få istand en skibakke. Styret fikk i oppgave å finne et egnet område, og å sette igang arbeidet så fort som mulig. Som vi ser var det skisporten som samlet denne vinteren 36/37. Det var såvisst ikke rart, for verre snøvinter hadde en ikke hatt i manns minne.

Styret lå så visst ikke på latsiden, og allerede 24. januar kan vi lese i protokollen: Der blev vedtatt å holde hopprenn i den nye bakken på Kadland for medlemmer av H.I.L med fest på kvelden som er åpen for alle. Bakken ble kalt Persheia.

Fra åpningsrennet forteller Stian Holmesland: “Alle som hadde vært med på arbeidet med bakken ble mer eller mindre tvunget til å sette utfor hoppet. Vi kunne jo ikke være bekjent av en bakke som vi ikke vågde å hoppe i. Skiutstyret var dårlig, men alle kom ned selv om fallprosenten var stor. Lengste hopp denne dagen var på 29 meter.”  Sommeren 1938 ble bakken utbedret, og det ble hoppet opp mot 40 meter.

Samme sommeren fikk laget sin første idrettsplass idet man fikk lov til å opparbeide kommunens område på Monen. Dette stykket som var kjøpt rundt århundreskiftet til kirketomt, var ikke særlig egnet som idrettsplass. Den var for liten og fremfor alt for kort, særlig til løpsøvelsene.

Allerede i 1938 valgte styret 3 menn til å forhandle med Holum Herredsstyre om “samarbeide om ny idrettsplass og leikeplass“. Disse planene ble det ikke noe av før laget fikk sin idrettsplass ved Holum Skole. Før den tid leide idrettslaget et stykke under Kjørkefjellet av Tobias Holmegård. Denne plassen, Brusenga, gav langt bedre forhold for både ballspill, løp og kast. Brusenga var i bruk fra 1946 til midt i 50 årene.

På Idrettsplassen på Monen arrangerte laget det første klubbmesterskapet sommeren 1938. Klubbmestere ble:

100m: Stian Holmesland 12,7 sek

Lengde: Stian Holmesland 5,77 m

Kule: Bjarne Lie 10,94 m

Høyde: Bjarne Lie 1,56 m

Diskos: Lars Lohne 26,48

Spyd: Bjarne Lie 33,30 m

1500m: Einar Bjerland 5,04,00

Holum Idrettslag
Holumsveien 761
4519 Holum

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift